حواشی یک متن

من مانده ام با ۲۱ سال یاد....۲۱ سالی که بی تو به یک سال هم قد نمی دهند.....

 

ببخشم...که تو بزرگی...بزرگی....بزرگ.....

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد 1389ساعت 2:34  توسط ف.الف.بیکی 

شاعر .....و نه دست های ساده ی غربتم اثر گذاشتند" به یادگار نوشتم خطی زدلتنگی"....

 

و نه" سفر مرا به در باغ چند سالگیم برد"....

ونه"تکان قایق...ذهن مرا تکانی داد"

 

اما به رسم دیرینم"چنان زن وار... با شادترین  نیاز تنم... او را در آغوش خواهم کشید"...

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 1:29  توسط ف.الف.بیکی